Poskytovaná zubní péče

Preventivní a léčebná péče

Nejlepší prevencí proti onemocnění zubů je správná péče o dutinu ústní a docházení na pravidelné preventivní prohlídky. Péče o chrup by měla probíhat již od útlého věku, aby si lidé postupně osvojili návyky, které jim pomohou k tomu, aby jejich zuby byly zdravé. Někdy si pacienti ani neuvědomují, že zanedbaná prevence a péče o zuby bývá pak častým důvodem návštěvy u stomatologa a to nejen v rámci preventivní prohlídky. Pokud si ale pacient osvojí správnou techniku čištění zubů a používá správně vybrané dentální pomůcky, které jsou stěžejní k udržení zdravého chrupu, z obávané návštěvy zubní ordinace se pak stává jen rutinní kontrola.

Každý z nás by si měl tedy uvědomit, že zuby jsou významný orgán, který slouží nejen k přijímání a rozmělňování potravy, ale že jsou důležité i při mluvení a tvoří oporu měkkým tkáním obličeje.

Důvodem návštěv v ordinaci, je zejména zubní kaz, který je nejčastějším onemocněním v dutině ústní. Vznik zubního kazu se dá ovlivnit pečlivě prováděnou zubní hygienou, to je příčina, kterou může pacient ovlivnit, ale existují i příčiny, které pacient přímo ovlivnit nemůže a to jsou příčiny genetické dispozice, metabolická porucha, hormonální změna nebo psychický stav.

Příznaky zubního kazu se projevují postupně a s různou intenzitou. Nejprve se na sklovině zubu vytvoří světlá skvrnka, která se postupem času zbarví do žluté až hnědé barvy. Léčba zubního kazu se provádí konzervativně, to znamená, že se odstraní kazivá část zubu, místo se ošetří a zaplní vhodnou výplní.

Preventivní opatření především zahrnují prevenci zubního kazu, paradontopatií, ortodontických anomálií, onkologických onemocnění apod. Podstatou prevence je předcházet vzniku zubních onemocnění a následným komplikacím těchto onemocnění.

S první preventivní prohlídkou by se mělo začít, kdy dochází k prořezávání mléčných zubů, děti i dospělí by měli na preventivní zubní prohlídky docházet dvakrát ročně. Součástí prevence zubního kazu je i správná výživa, která je důležitá v každém věku, ale zejména u dětí. Špatné stravovací návyky fixované v dětství se pak v dospělosti velice obtížně mění.

Záchovná stomatologie úzce navazuje na preventivní kontroly a jak už sám název napovídá, jedná se o zachování zubu, aby dál mohl sloužit ke svému účelu. Nejčastěji se jedná o léčbu zubního kazu a ošetření kořenových kanálků.

U záchovné stomatologie je nezbytné stanovení správní diagnostiky a je důležité odhalit i skrytý  zubní kaz. K tomu je třeba provést rentgenologické vyšetření pomocí OPG rentgenu, který poskytne přehledný snímek všech zubů, kostních tkání a vůbec celé dutiny ústní včetně čelistních kloubů.

Velký význam pro další osud zubu má ošetření a léčba kořenových kanálků. Díky tomuto ošetření je možné uchovat zub, který odemřel v důsledku příliš velkého zubního kazu, zánětu nebo úrazu. Ošetření spočívá v pročištění zubních kořenových kanálků, to znamená, že se odstraní odumřelá dřeň a poté provede hermetické uzavření. Kořenový kanálek musí být dokonale očištěn a vysterilizován, materiál, který jej vyplňuje, musí zajistit těsnost po celé jeho délce. Zub po zaplnění je ošetřen buď vhodnou výplní, korunkou nebo kompozitní dostavbou.

Zubní výplně se zhotovují z různých materiálů, provádíme je podle přání pacienta, ale je nutné předem vzít na zřetel velikost poškození zubu a podle toho výplň použít. Ošetření je prováděno v místní anestezii, pokud si pacient nepřeje jinak, nejdříve je nutné odstranit kazivou hmotu a vzniklý defekt vyplnit buď amalgamem, kompoziotem nebo skloinomerním cementem.

Amalgamová výplň

Amalgam patří mezi nejdéle používané zubní výplně a ačkoliv je na jejich použití mnohdy vznášena kritika, nikdy se nepodařilo potvrdit nežádoucí účinky amalgamu na lidský organismus. Tato plomba se vyznačuje vysokou pevností a životností, jeho vynikající vlastností je, že na kontaktní ploše mezi zubem a výplní se vytvoří vrstva, která velmi dobře utěsní spáru, což zamezuje průniku bakterií.

Kompozitní, čili bílá výplň

Tyto výplně se zhotovují z kompozitních materiálů, které procházejí neustálým vývojem a vylepšováním, tak že v současné době dosáhly téměř dokonalé estetičnosti. Bezpečně napodobí odstín skloviny a zuboviny a zakryje i pigmenty a různé skvrny na zubech.

Skloinomerní výplň

Jedná se rovněž o bílou výplň, zhotovenou ze skloinomerního cementu, který vyniká vysokou antibakteriálností, neboť do okolí zubu vylučuje ionty fluoridu, což snižuje výskyt zubního kazu. Nejsou ale dosti odolné proti otěru, proto se spíše používají  při zhotovování krčkových výplní, jako provizorní nebo sendvičové výplně v kombinaci s fotokompozitem, svoji nezastupitelnost ale mají v dětské stomatologii.

Inlay a onlay výplně

Tyto výplně se zhotovují v laboratoři, individuálně podle otisku, jejich výhodou je dokonalá přesnost a trvanlivost. Vyrábějí se z kovu, plastu a keramiky. Podmínkou pro jejich aplikaci je dokonale prováděná ústní hygiena.

Cílem estetické stomatologie je dosáhnout nejen funkčnosti zubů, ale také estetického výsledku, neboť estetika chrupu hraje v současné době vysokou roli. Vedle udržování zubního zdraví má mnohdy vliv i na kariérní postup. Zubní korunka je náhradou stálého zubu, který nešlo pro rozsah jeho poškození opravit výplní. Osazuje se na zbroušený pahýl zubu. Nejpoužívanějšími zubními náhradami jsou metalokeramické korunky, jejichž vnitřní část je zhotovena z kovu, aby byla zajištěna dostatečná mechanická odolnost, plášť korunky je vyhotoven z keramické hmoty, která zajišťuje požadovanou estetiku.

U předních zubů i zadních zubů je vhodné použít celokeramickou korunku, která je právem považována za korunku korunek a představuje po stránce estetiky a funkčnosti vrchol současné stomatologie.

V předních úsecích chrupu se používají fazety, kterými se napravují například mezery, skvrny nebo nerovnosti na zubu. Při aplikaci fazet se nejprve zbrousí sklovina zubu a podle otisku laboratoř zhotoví keramickou nebo pryskyřičnou fazetu, která se na obroušenou část zubu posléze nalepí.

Protetickým výrobkem je zubní můstek, který se používá jako zubní náhrada při ztrátě dvou až čtyř zubů. V případě ztráty zubů je důležité vyplnit mezeru po chybějících zubech co nejdříve, protože zuby sousedící s mezerou hledají oporu a mají snahu se vychylovat a tak by mohlo dojít k nevratnému porušení skusu.

Extrakce zubů

Extrakce, čili vytržení zubu je u pacientů stále obávaný výkon. K vytržení zubu přistupujeme pouze v případech, kdy je to nezbytné. Provádí se v místní anestezii, tak že samotný výkon je pro pacienta zcela nebolestivý, ale může se stát nepříjemným, pokud je v okolí zubu těžký zánět zvláště v těžko dostupných místech. Pokud se jedná o zuby moudrosti, je nutné jejich odstranění v případě, že mají nevyhovující postavení v dutině ústní a působí zánětlivé potíže. Stávají se tak nositelem infekce, která může ohrozit i celkový zdravotní stav pacienta. K extrakci zubů moudrosti se přistupuje zejména proto, že u většiny lidí nedochází k jejich prořezání, navíc jsou ve většině případů nevýhodně skloněné a ohrožují svým růstem okolní zuby a kost. Stav růstu zubů se zjišťuje rentgenologickým vyšetřením. Odstranění zubů moudrosti je zcela rutinním výkonem, který není bolestivý, neboť před samotným výkonem je aplikována anestezie.

Léčba parodontózy

Mezi velmi častá onemocnění v dutině ústní patří zánět dásní a onemocnění závěsného aparátu zubů, které se nazývá parodontitida. Pokud není včas zahájena léčba, dojde k nenávratné škodě, kdy pacient může přijít o všechny zuby, což se poté dá řešit pouze snímatelnou zubní protézou.

Paradentóza se v prvním stádiu projevuje krvácením dásní a bolestivostí, v dalších stádiích pak nastává ústup dásní, úbytek kosti zubního lůžka, viklavost zubů, která má za následek předčasnou ztrátu chrupu. Toto onemocnění je doprovázeno i nepříjemným zápachem z úst. Základem léčby je zachránit dásně a udržet chrup pacienta co nejdelší dobu ve funkčním stavu. Důležité je, aby si pacient uvědomil nutnost správné domácí péče o celou dutinu ústní. V tomto případě se nezastupitelným pomocníkem stává dentální hygienistka.

Prevence vzniku parodontitidy je soustředěna na pravidelné návštěvy ve stomatologické ordinaci a mělo by být samozřejmostí, že jí bude předcházet návštěva u dentální hygienistky. Nejúčinnějším opatřením stále zůstává pravidelné čištění zubů, které zamezuje vzniku zubního plaku, výplachy úst ústní vodou, která má antibakteriální účinky. Kromě klasického zubního kartáčku je vhodné používat i mezizubní kartáček a dentální niť. Nezbytné jako prevence je pravidelné odstraňování zubního kamene, jehož tvorba je individuální a záleží na hygienických podmínkách v ústech. Pokud není prováděna pečlivě a pravidelně zubní hygiena, dochází k usazování zubního kamene rychleji.

Při léčbě parodontitidy je nutné stanovit léčebný plán pacientovi přímo na míru, je třeba posoudit míru aktuálního poškození tkání, analyzovat místa, která krvácejí. Poté se zhotoví rentgenový snímek, který ukáže rozsah poškozených tkání. Úspešnost léčby závisí především na spolupráci pacienta, zejména na jeho snaze v dodržování přesných pokynů týkajících se léčby.

Dentální hygiena – profesionální čištění zubů

Strarostlivost o své zuby je nejúčinnější metodou jak předcházet onemocnění v dutině ústní a měla by se stát pravidelnou každodenní činností. Návštěva dentální hygienistky by měla probíhat v pravidelných intervalech, stejně tak jako v zubní ordinaci. Stejně tak by mělo probíhat pravidelné denní čištění chrupu a to nejméně dvakrát za den, ráno po snídani a večer po posledním jídle. Při první návštěvě u dentální hygienistky je vyšetřen stav chrupu pacienta, to znamená přítomnost zubních kazů, převislých korunek a výplní, přítomnost zubního plaku a zubního kamene, dentální hygienistka dále zjišťuje, zda zuby jsou pevné nebo jsou v pohybu vlivem parodontitidy či přetížení zubů. Vyšetření dásní je prováděno speciální sondou, zhodnotí se, zda krvácejí nebo zda nejsou nateklé či netrpí zánětem. Pokud je třeba na základě zjištěné diagnózy nezbytné sestavit léčebný plán, vyhotoví se RTG snímky zubů, které detailně ukáží stav mezizubních prostor, přítomnost zubního kazu, zubního kamene nebo úbytek kosti. Po vyšetření dentální hygienistka přistoupí k odstranění zubního kamene nad dásní, to se provádí ultrazvukem a v závěru vyleští povrch zubů speciální pastou. Po odstranění zubního kazu provádí hygienistka instruktáž, doporučí vhodné pomůcky pro čištění zubů a s pacientem natrénuje jejich používání. Další návštěvu doporučí podle množství zubního plaku, který se usazuje na zubech a v případě parodontitidy, je další návštěva naplánována podle její pokročilosti. Během návštěvy se provede i čištění pigmentací, která vzniká například po čaji, kávě nebo kouření.

Instruktáž pacienta a ošetření má základní hygienický plán, provádí se v několika návštěvách a při každé návštěvě je kontrolováno, zda pacient provádí správně domácí zubní hygienu. První návštěva zubní hygienistky zahrnuje čištění zubů vlastním kartáčkem a technikou, kterou je pacient zvyklý používat a pomocí detekčního roztoku, který se aplikuje na zuby, se pak zjistí, zda jsou zuby správně vyčištěny. Aplikace roztoku totiž ukáže nesprávně vyčištěná místa. Podle okolností je pacientovi doporučeno kromě klasického zubního kartáčku, používání i mezizubního kartáčku. Při druhé návštěvě, která se koná za dva až čtyři dny se znovu aplikuje na zuby detekční roztok, zhodnotí se domácí čištění zubů a podle zjištěného výsledku se podle potřeby upřesní metoda dalšího čištění. Při třetí návštěvě, která je za jeden až dva týdny, se opět aplikuje detekční roztok, zhodnotí se hygiena dutiny ústní, další kontrola je naplánována podle dosažené úrovně ústní hygieny.

Velmi důležité je, aby si pacient navykl a osvojil správný způsob čištění a čistil si všechny plošky zubů a pokud možno vždy po jídle.